دانلود رمان همسایه من

رمان همسایه من
شایسته بانو کریمی

مسخصات کتاب
عنوان: همسایه من
نویسنده: شایسته بانو کریمی
صفحات: ۲۲۰
حجم: ۲٫۷۳Mb
ژانر: عاشقانه

صفحه اول کتاب:
طرفای ده صبح بود که با صدای زنگ ساعت گوشیم از خواب پاشدم یک کش و قوسی به بدنم دادم و زنگ و قطع کردم دیدم ۱۲ تاsms دارم. یک نگاه به عکس خودم و محمد که روی پاتختی بود انداختم پیش خودم گفتم حتما باز دیشب دلش برام تنگ شده آخه از بعد از نامزدیمون هر وقت دلتنگ میشد شبا که میخوابیدم واسم از دلتنگیاشو آیندمون مینوشت و sms میداد تا به قول خودش هر وقت صبح پاشدم با خوندنشون انرژی بگیرم..با ذوق اولین sms رو خوندم دلم گواه بد میداد هر sms رو ک باز میکردم قلبم کند تر میزد… دهنم خشک شده بود… حتی صدام در نمیاومد… بغض چنگ انداخته بود به گلوم.
محمد گفته بود به دلایلی منو نمیخواد .. گفته بود ناراحت نشم .. گفته بود من آرزوی هر پسریم و اشکال از اونه و اونه که لیاقته منو نداره.دلم میخواست گریه کنم ولی جون گریه کردنم نداشتم سریع دکمه ی
call رو زدم و صدایی که تو گوشم پیچید انگار ناقوس مرگم بود … شماره ی مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمیباشد .. حالم غیر قابل توصیف بود..منو محمد که یه زمانی همه ی دوستامون خوشبخت ترین زوج میدونستن.حقش نبود اینجوری بشه اونم درست وقتی که با هزار مصیبت رضایت خونوادهمون جلب کردیم و نامزد شدیم…این حقم نبود .. احساس کردم تمام اتاق دور سرم میچرخه .. حتی جون نداشتم مامان یا کتی رو صدا کنم….یه آن فقط از جام بلند شدم و دیگه چیزی نفهمیدم…

 

کانال تلگرام رمان 98
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید