دانلود رمان همسایه من

رمان همسایه من
شایسته بانو کریمی

مسخصات کتاب
عنوان: همسایه من
نویسنده: شایسته بانو کریمی
صفحات: ۲۲۰
حجم: ۲٫۷۳Mb

صفحه اول کتاب:
طرفاي ده صبح بود كه با صداي زنگ ساعت گوشيم از خواب پاشدم يك كش و قوسي به بدنم دادم و زنگ و قطع كردم ديدم ۱۲ تاsms دارم. يك نگاه به عكس خودم و محمد كه روي پاتختي بود انداختم پيش خودم گفتم حتما باز ديشب دلش برام تنگ شده آخه از بعد از نامزديمون هر وقت دلتنگ ميشد شبا كه ميخوابيدم واسم از دلتنگياشو آيندمون مينوشت و sms میداد تا به قول خودش هر وقت صبح پاشدم با خوندنشون انرژي بگيرم..با ذوق اولين sms رو خوندم دلم گواه بد میداد هر sms رو ک باز میکردم قلبم کند تر میزد… دهنم خشک شده بود… حتی صدام در نمیاومد… بغض چنگ انداخته بود به گلوم.
محمد گفته بود به دلايلي منو نميخواد .. گفته بود ناراحت نشم .. گفته بود من آرزوي هر پسريم و اشكال از اونه و اونه كه لياقته منو نداره.دلم ميخواست گريه كنم ولي جون گريه كردنم نداشتم سريع دكمه ي
call رو زدم و صدايي كه تو گوشم پيچيد انگار ناقوس مرگم بود … شماره ي مشترك مورد نظر در شبكه موجود نميباشد .. حالم غير قابل توصيف بود..منو محمد كه يه زماني همه ي دوستامون خوشبخت ترين زوج ميدونستن.حقش نبود اينجوري بشه اونم درست وقتي كه با هزار مصيبت رضايت خونوادهمون جلب كرديم و نامزد شديم…اين حقم نبود .. احساس كردم تمام اتاق دور سرم ميچرخه .. حتي جون نداشتم مامان يا كتي رو صدا كنم….يه آن فقط از جام بلند شدم و ديگه چيزي نفهميدم…

دانلود:
نسخه PDF – دانلود با لینک مستقیم