رمان خیلی عاشقانه بود من که خیلی دوس داشتم ممنونماز فرنوش صداقت بابت تهیه این رمان?????????