متاسفانه هیچ گونه مطلبی یافت نشد !

دانلود رمان با کدام صبح طلوع خواهی کرد؟

دانلود رمان با کدام صبح طلوع خواهی کرد؟

نام رمان: از کدامین صبح طلوع خواهی کرد؟

نویسنده: توسکا 98

تعداد صفحات: 156

دانلود با لینک مستقیم

در این کتاب میخوانیم:

از جایم برخاستم و بلند گفتم:نه..نه..نه..

بابا آهسته پرسید:

_چرا نه دخترم؟

مامان داد زد:

_مسعود،دل به حرف این بچه نده.دست این باشه میخواد صبر کنه تا موهاش مثل دندوناش سفید بشه.

رو به مامان گفتم:

_مامان جان مگه من چن سالمه که اینطوری میگید.بعدشم اگه بچه م چرا میخوای ازدواج کنم؟
بابانگاه ملامت باری به مامان انداخت و بعد رو به من کرد و گفت:

_بشین باباجان باهم حرف بزنیم.

سرجام نشستم.مامان پشت چشمی برایم نازک کرد.نگاهم را از مامان به سمت بابا چرخاندم.

_خب.دلیل نه گفتنت چیه بابا جون؟

_دلیل از این مهم تر که دوسش ندارم؟؟

_خب تو که باهاش برخورد نداشتی.بذار بیان.باهاش هم کلام شو بعد…

چه میدانست…بابا چه میدانست از آن یک سال و اندی..از آن…

دهان باز کردم که چیزی بگویم که مامان گفت:

_پسر به این با کمالاتی.به اون آقایی.عیب رو پسر مردم نذار.من نمیدونم ارکیده..تاحالا هرکی اومد تو گفتی نه و ماهم گفتیم چشم.این بار دیگه نمیذارم ندیده بگی نه…تاحالا اونایی که میومدنو زیاد نمیشناختیم..امااین یکی فرق داره.هم خودشو هم خانوادشو سالهاست که میشناسیم.
بابا رو به مامان گفت:

_فرناز…این دختر باید زندگی کنه.وقتی نخوادش به زور که نمیشه.باید فکر کنه و تصمیم بگیره.

_مگه همه اولش عاشق سینه چاک هم بودن..تو زندگی بالاخره عاشق هم میشن.تو هم اینقد طرف این دخترو نگیر.

به اشتراک بگذارید