رمان کارولین از شمیم مشاری

کارولین اثری دراماتیک و اجتماعی از شمیم مشاری

مشخصات کتاب
عنوان: کارولین
نویسنده: شمیم مشاری
صفحات: ۱۳۰

درباره رمان
در تایکی شب،در آن شب سرد مرا در آغوش بگیر!
من هر ثانیه محتاج آن آغوشم!
در یک شب سرد تو مرا با تمام ندانستن ها،داغون بودن ها،تنها گذاشتی!
انتظار بی فایدست! تو مرا ول کردی.
در یک شب سرد خواسته یا نا خواسته سره راهم قرار گرفتی و مرا به آغوشت بی نیاز کردی!
نهالی که بازیچه دست شاین می شود.
کارولینی که با جانانه قدیمی خود همخونه می شود. کارولینی که به عنوان دختر خونده شاین پابه خانه او می گذارد.
نهالی که نهالش است.
کارولین نهالش را دوست دارد.نهالش عاشق و معشوق عشقش می شود.
و اینگونست که مرگ سراغ کارولین می آید…
و کارولین
را می سازد!!

بخشی از رمان
سالگرد فوت کارولین بود.
چند سال پیش در این روز جان باخت.حال و هوای همه از اول آن روز خراب بود.مگر می شود یاد آن روز افتاد و غمزده نشد؟!
شاید اگر کارولین خودکشی نمی کرد نهال پیش شاین و کارولین کوچولو نبود.
شاید کارولین بود که سازنده ی چند زندگی شد!
گل برگ ها میان قبرش می ر*ق*صیدند. شاین با غم به قبرش خیره شد.
شاین دست نهالش را در دست خود حلقه کردو زیر لب گفت: -کارولینم روزی که تو جان باختی آن تکه از قلبه من هم مرد.
سکوت قبرستان، باد ر*ق*صان باعث شد کارولین را بسازند!
زخم ها خوب می شوند اما خوب شدن با مانند اول شدن فرق دارد….

دانلود
نسخه PDF – دانلود با لینک مستقیم