ببخشید من تازه میخوام این رمانو دانلود کنم ارزش خوندن داره؟ لطفا جواب بدیدد.