من زیاد دوست ندارم کتابی رو دوبار بخونم
ولی این رمان آنقدر حس خوبی بهم می ده که بارها خوندمش هر دفعه برام لذت بخش بوده ❤️
مرسی بابت قلم زیباتون