سلام. به نظر من رمان قشنگ و پرمحتوایی بود واقعا لذت بردم از این داستانایی که تهش مسخره و بی معنی تموم میشه متنفرم ولی این داستان این جوری نبود و از این که آفتاب و رائین باهم غرورشونو کنار گذاشتن خوشم اومد ممنون از شما به خاطر این رمان زیبا.