رمان قشنگیه از اون مدل رمان هاکه اخرش یک لبخند روی لب می یاره سبک رمان وموضوعش جدید بود قلم پخته ای داشت وشخصیتای نزدیک به واقعیت بود پیشنهادمی کنم بخونید