سلام و خسته نباشید خدمت کیاندخت عزیز بابت نگارش رمان آغوش سرخ، موضوع جذاب در عین حال تلخی داشت با پایان خوش.شخصیت پردازی قوی داشت .عمده مشکل رمان ساختارنگارشش بود که از اول شخص به سوم شخص (راوی) رفت و برگشت داشت. ولی خوشبختانه به خوانش رمان آسیبی نمیرسوند.در کل ارزش خوندن داشت. موفق و موءید باشید.