فقط خواهش میکنم اگه میتونین نویسنده بچه مثبتو پیدا کنین از طرف هوادارش بهش بگین
عاشششششقشم واقعا این رمان عشقو تو من ب وجود اورده
با این رمان من عاشق شدم
هرچند نتیجش شکست بدی بود
ولی عاشقی رو
احساس رو مدیون ایشون هستم
ریما (الف،ستاری)
هرکجا هستی خدا یار و یاورت
خیلی تکی