قبل از شروع مثل یه جعبه ی کیک خامه ایی که عکس فوق العاده هم روشه وقتی درشو برداشتم یه تیکه ی کوچولوی فوالعاده خوشمزه بهم چمشک زد که نتونستم ردش کنم.اخرین ذره ش رو که قورت دادم یه سوال واسم پیش اومد بقیه اش کو؟؟؟