این رمان جدا عالیه با تمام حرفایی که پشتش من عاشقشم از رمانای موردعلاقم و تاحالا چندبار خوندمش