بنظرم این رمان واقعا افتضاحه بود،با اینکه این روستا واقعی هست نمیدونم نویسنده چطور بخودش اجازه داده که با داستان سرایی، مردم روستا رو متهم کنه، واقعا عجیبه