این رمان و خیلی وقت پیش خوندم ولی دوباره دانلودش کردم.چون اینقدر زیبا بود که هنوز تو خاطرم هست.ممنون از نویسنده عزیز