X

دانلود کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم

دانلود کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم

کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم

کتاب درسی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است.

کتاب شامل پودمان های زیر است:

پودمان اول: با عنوان «کار با نرم افزار صفحه گسترده» است که ابتدا به مفهوم صفحه گسترده و اجزای آن شرح داده شده و سپس به کاربرد قابلیت های صفحات گسترده پرداخته می شود.

پودمان دوم: «طراحی صفحات وب ایستا» نام دارد، که در آن به مفهوم صفحات وب و کاربرد آن آموزش داده شده است و در ادامه به ایجاد و توسعه صفحات وب ایستا پرداخته می شود.

پودمان سوم: دارای عنوان «طراحی صفحات وب پویا» است. در این پودمان ابتدا ایجاد صفحات تعاملی آموزش داده شده و در ادامه ایجاد صفحات وب پویا شرح داده شده است.

پودمان چهارم: «پیاده سازی پایگاه داده در وب» نام دارد. ابتدا ایجاد پایگاه داده در وب آموزش داده شده و در ادامه توسعه پایگاه داده در وب شرح داده شده است.

پودمان پنجم: با عنوان«مدیریت پایگاه داده در وب» است که در آن هنرجویان ابتدا با توسعه صفحات وب پویا آشنا می شوند و سپس روش اتصال پایگاه داده به وب شرح داده می شود.

بخش مربوط به لینک های دانلود

به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید