واقعا بد بود اینجور قلما دیگ طرفداری ندارن اینمه خیلی فانتزی و رویایی باشه دیگ کسی جذب نمیکنه