رمان بسیار بسیار جذاب و قشنگ بود سه باره که این رمانو میخونم اشتباه نکنم دو سال رد شده از جلد دومش خوشحال میشم نویسنده هرچی زودتر فصل دومش رو قرار بده

خیلی زیاد از ساناز خوشم اومد و همچنین محافظ آدرینا هرچی می خوندم می گفتم بذار باشه واسه بعد نمی تونستم انقدر جذابو خوب بود به همه پیشنهاد خوندنشو می کنم از بسن که این رمان زیبا و متفاوته