سلام
خیلی لذت بردم از رمان و دوستش داشتم
یه سری خرده اشکال داشت مثل اینکه نوسنده از زبون کس دیگه صحبت می کرد ولی از اصطلاحات ذهنی کاراکتر اصلی استفاده می کرد