دانلود مجموعه کامل رمان هری پاتر به همراه نسخه انگلیسی

مجموعه کامل رمان هری پاتر

هفت نسخه رمان شامل:
۱- هری پاتر و سنگ کیمیا
۲- هری پاتر و تالار اسرار
۳- هری پاتر و زندانی آزکابان
۴- هری پاتر و جام آتش
۵- هری پاتر و محفل ققنوس
۶- هری پاتر شاهزاده دو رگه
۷- هری پاتر و یادگاران مرگ

به همراه نسخه انگلیسی رمان:
۱- Harry Potter and the Sorcerers Stone
۲- Harry Potter and the Chamber of Secrets
۳- Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
۴- Harry Potter and the Goblet of Fire
۵- Harry Potter and the Order of the Phoenix
۶- Harry Potter and the Half-Blood Prince
۷- Harry Potter and the Deathly Hallows