X

دانلود رمان او دوستم نداشت از پری ۶۳

خلاصه: زندگی ده ساله ی صنم دچار روزمرگی و تکرار شده. کاهش اعتماد به نفس ، شک و تردید و بیماری این زندگی را به مرز باریکی بین شک و یقین می رساند. صنم برای رسیدن به ارزشهای ذاتی خود، راه سخت و پرتشنجی در پیش گرفته !
نویسنده: پری ۶۳
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید