X

دانلود رمان بازگشت به خوشبختی

خلاصه: عشق همیشه در خانه آدم را نمی زند.ماجرا از آنجایی شروع می شود که دوست برادر رویا در خانه آنها سکنی می گزیند.او عاشق رویاست اما دخترک نمی داند و تن به ازدواجی دیگر می دهد.هنگامیکه به دلیل نازایی از همسر حخود جدا می شود ،به عشق خسرو پی می برد...
نویسنده: فهیمه رحیمی
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید