X

دانلود رمان گیله مرد

خلاصه: داستان رمان گیله مرد، شرح ماجراي سه مرد است، گيله مرد و دو محافظ او که وي را به فومن مي برند و در حقيقت بزرگ علوی داستان را در همين حرکت و اقامت در قهوه خانه نزديک مقصد به تدريج باز مي کند. دو مأمور تفنگ به دست در ميان غرش باد و باران، گيله مرد را- که يک دهقان شورشي است- به فومن مي برند تا تحويل پاسگاه دهند.
نویسنده: بزرگ علوی
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید