X

رمان جایی که قلب انجاست

خلاصه: رز تک فرزند یک پدر امریکایی و مادر ایرانیه.مادرشو در تصادف در ۱۲ سالگی از دست داده.مادر او به خاطر ازدواج با یه امریکایی از خانواده طرد شده بود و همیشه با اشک و اه از ایران یاد میکرد.پدر رز به خاطر بیماریه قلبی فوت میکنه و به رز میگوید که به ایران و نزد خانواده ی مادریش برود.
نویسنده: تهمینه کریمی
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید