X

خاطرات پس فردا – سینا دلواری

خلاصه: نظريه ي جهان هاي موازي كه ادعا ميكند ما علاوه بر اين دنيا ، در دنيا هاي ديگري به موازات اين دنيا زندگي مي كنيم . اين داستان مي پردازد به قسمتي از پستي و بلندي هاي يك نفر در دو دنياي موازي كه هدف والايي براي مردم داشت ...
نویسنده: سینا دلواری
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید