X

رمان خاطرات گمشده طرلان

خلاصه: رمان خاطرات گمشده طرلان به نویسندگی خانم مشتاق در مورد دختریست که بخاطر تصادف حافظه اش را از دست داده و حالا با پیرمرد و پیرزنی زندگی می کند که ادعا می کنند از اقوامش هستند ولی طرلان بعدها متوجه می شود که...
نویسنده:  الهه مشتاق
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید