X

رمان خاطرات یک دزد دریایی ناتمام – هلندی سرگردان

خلاصه: رمان خاطرات یک دزد دریایی ناتمام مجموعه داستان هایی در ارتباط با دزدان دریایی می باشد که داستان هلندی سرگردان اولین سری از مجموعه آن کتاب می باشد. در این کتاب بیشتر راجع به شخصیت داستان صحبت می شود.
نویسنده: آزاده دریکوندی
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید