X

دانلود رمان حریری به عطر یاس

خلاصه: داستان حریر داستانی از فاصله طبقاتی هاست ... و قضاوت های نادرست و اشتباه ... قضاوتهایی نشات گرفته از ظواهر ... ظواهری دروغین و جذاب که شاید روزانه در زندگی خیلی ها اتفاق بیفتد ... با حریر همره باشید....
نویسنده: شهلا خودی زاده
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید