X

دانلود رمان پاییز را فراموش کن

خلاصه: دکترسر به زیر انداخته بود و درمقابل سخنان حق او عرق بر پیشانی اش نشسته بود رژا آماده به پا ایستاده بود دکتر در صورت رنگ پریده ي همسرش شعاع نوري دید که از تللوء عشقی . ابدي حکایت می کرد
نویسنده: فهیمه رحیمی
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید