دانلود کتاب کلبه عمو تام

خلاصه: کلبه ی عمو تام عنوان رمانی است که توانست با موضع مبارزه با برده داری خود را بعد از انجیل، پر فروش ترین کتاب قرن نوزدهم به همگان نشان دهد، خانم بیچر استو با انتخاب موضوع لغو بردگی در دهه 80 میلادی تواسنت به فروش 300 هزار نسخه از این رمان جنجالی در دوارن خود که اوج زورگویی به بردگان سیاه پوست بود، برسد.
نویسنده: هریت بیچر استو (Harriet Beecher Stowe)
صفحه 1 از 11
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید